Akıllı Şebeke Nedir?

Güncel şebeke sistemlerimize çağımızdaki bilgisayar teknolojisi ve ağ sistemine entegre edilerek elde edilmiş olan şebekeye “Akıllı Şebeke” denilmektedir. Akıllı şebekede, bilgi ve haberleşme sistemlerinin bütünleştirilmesi ile şekillendirilmiş olan elektrik dağıtım şebekesidir. Akıllı şebekeler enerji üretim süreci ile tüketim sürecine kadar tüm kademelerde gerçek zamanlı olarak iki taraflı bilgi transferi sağlamaktadır. Akıllı şebekeler İş gücünü azaltır, ekonomik açıdan verimlilik sağlar, yüksek kalite ve güvenli bir enerji ağı sunar.

Akıllı şebekeler yapısı bakımından şu özelliklere sahiptir;

 • Ölçülebilir, Görselleştirilebilir, Gözlemlenebilmektedir.
 • Ayarlanabilir, Optimize Edilebilir, Kontrol Edilebilmektedir.
 • Uyarlanabilir, Kendi Kendine Onarabilir, Otomatikleştirilebilir.
 • Farklı Enerji Kaynaklarını Bir Araya Getirerek Mevcut Sistemlerle Birlikte Çalışabilir. Tam Bütünleştirilebilir.

Akıllı şebekelerin ana hedefi; enerjiyi verimli kullanmak olmakla birlikte, yenilenebilir enerji, kaynaklarından üretilen enerjiyi de sistemle entegre etmek ve bütünleştirmek hedefleri arasındadır.

Akıllı Şebekelerin Sağlayacağı Avantajlar Nelerdir?

 • Akıllı şebekeler ile birlikte enerji üretim durumunu ve tüketim durumunu uzaktan canlı ve anlık olarak izlenebilmesine ve kontrollerin sağlanmasına olanak sağlar.
 • İletim ve Dağıtım hatlarının altyapısında iyileştirme ve geliştirme sağlayabilecektir. Acil durumlara olanak vermeden Acil durumları algılayıp düzeltecek veya oluşmasını engellemeyi önleyebilecek.
 • Elektrik kayıp kaçak oranını azaltmak için karşılaştırmalar yapabilecek.
 • Elektrik aboneleri ile elektronik ortamda iletişimde kalınacak ve ticari kayıplar azaltılmış olacak. Tahakkuk ve tahsilat oranları artarak sistem daha dengeli işletilecek.
 • Elektrik tüketicileri iyi bir dinamik fiyatlandırma ile elektrik satın alabilecek. Elektrik gider masraflarında %20-25 oranında tasarruf sağlamak mümkün olacak.
 • Karbon salınımı azaltılacak.
 • Kurulacak sistemin ihtiyaç duyacağı enerji yatırımlarında ölçüm ve analizler ile planlama kolaylığı sağlanabilecek.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında basit ve yoğun şekilde bağlantılı sistem ile bütünleşmiş şekilde bütünleştirilmesi sağlanacaktır.
 • Elektrik araçlar için bir altyapı çalışması oluşturulmuş olacaktır. Kullanım maliyetleri düşerek üretim yönetim sistemlerinde büyük kolaylıklar sağlamış olacaktır. Bu sayede mevcut kapasite daha etkili bir şekilde kullanılacaktır.
 • Akıllı ev teknolojilerinde (buzdolabı, klima vb.) hayata geçirilmesine olanak sağlayacaktır. Sağlanacak olanak ile birlikte elektrik sistemlerindeki işletme optimizasyonunda tüketici kendi kontrollerini sağlayabilecek ve kendi planlarına göre hareket edebilecektir.

 

Akıllı Şebeke Uygulamaları Nelerdir?

 • Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi
 • İletişim Altyapı Bilgi Sistemi
 • Su ve Kanalizasyon Altyapı Bilgi Sistemi
 • Doğalgaz Altyapı Yönetim Bilgi Sistemi
 • Akıllı Su Kayıpları Yönetimi Bilgi Sistemi

 

Akıllı Şebeke Bileşenleri ve Teknolojileri Nelerdir?

Akıllı şebekenin temel olan bileşenleri ve teknolojilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 1. Akıllı Üretim Teknolojileri
 2. Akıllı İstasyonlar Teknolojileri
 3. Akıllı Dağıtım Teknolojileri
 4. Akıllı Sayaçlar
 5. Entegre Haberleşme (Bütünleştirilmiş Haberleşme) Teknolojileri
 6. İleri Kontrol Metotları

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.