Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden Örnek GES Projesi

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden Örnek GES Projesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurduğu güneş enerji santrali (GES) ile günlük 3.405 haneye yetecek kadar enerji üretimi yapıyor.

Yıllık enerji giderlerinin artması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurmuş olduğu güneş enerji santrali ile yıllık toplam enerji giderinin yüzde 12’sini karşılayabilecek duruma geldi.

Son yıllarda ülkemizde kullanımı hızla artan güneş enerji santrali kullanımına örnek teşkil edecek bir proje yatırımı yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü belediye hizmetleri için 23 adet atık su arıtma, 13 adet içme suyu arıtma tesisi, onlarca içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu terfi merkezi ile hizmet veriyor. Bu tesislerin 2020 yılı enerji gideri ise 126,5 milyon lira oldu. Bu giderin bir kısmını karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan belediye güneş enerjisinde yararlanmak için 4 adet enerji santrali, baraj ve isale hatlarından yararlanmak için 6 adet hidroelektrik santrali ve atık su arıtma çamurlarından yararlanmak için de 2 adet biyokütle enerji santralı kurdu. Yaptığı bu yatırımla da 1 yılda yaklaşık 15 Milyon TL enerji giderini bu yatırımdan karşıladı.

Kandıra Namazgah Barajı kenarında 60 dönüm arazi üzerinde kurulan Namazgah GES 1, 2 ve 3 tesislerinde, toplam 12.804 adet fotovoltaik panel bulunmaktadır. Toplam 3 MW kurulu gücü bulunan santrallerde yıllık 4 milyon 750 bin gWh elektrik enerjisi üretimi yapılıyor. Kullar Atıksu Arıtma Tesisi üzerinde kurulan ve 3960 adet güneş paneli bulunan santral, 1 MW kurulu güçte. Kandıra Namazgah GES1,2,3 ve Kullar GES olmak üzere 4 santralin çalışması ile günlük, 21.144 kWh enerji elde ediliyor. Bu enerji ile, 3405 hanenin enerji ihtiyacı karşılanacak kadar elektrik üretiliyor.