Kongre Odak Konuları

• YETA Modeli ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları
• YEKA Yarışmaları ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları
• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi• Güneş Enerjisi
• Rüzgar Enerjisi
• Jeotermal Enerji
• Biyokütleden Enerji Üretimi
• Hidroelektrik Enerji
• Elektrik Dağıtımında Güncel Gelişmeler
• Enerji Yatırımlarının Finansmanı
• Türkiye Enerji Mevzuatı Değerlendirilmesi
• Enerji Santrallarında İşletme, Bakım ve Modernizasyon
• Akıllı Şehirler
• Elektrik Depolama
• Depolama
• Enerji Teknolojilerinde Yerlileşme
• Enerji Sektöründe Dijitalleşme
• Türkiye Petrol ve Doğalgaz Piyasaları
• Kömür Kaynaklarından Elektrik Üretimi