kongre tanıtımı

Kongre Tanıtımı

Kongre haberleri ve ilanları; Ulusal ve yerel basın yayım organları, sektörel yayım yapan gazete, dergi, televizyon kanallarından ve internet sitelerinden duyurulacaktır.

Tanıtım için basılacak afiş ve posterler, ilgili bakanlıklar ve onların bağlı birimlerine, destekleyen kurum ve kuruluşlara, ilgili dernek ve odalara asılacaktır.

Kongre ve toplantılara katılacak kurum ve kuruluş temsilcilerine, resmi heyetlere, kongre katılımcılarına, oda ve derneklere, vakıflara ve profesyonel ziyaretçilere sunulmak üzere kongre program kitapçığı hazırlanacaktır.