YEKA Yarışması Nedir?

YEKA Modeli ile temiz enerji üretim tesislerinden alınan elektrik enerjisi maliyetlerini düşürerek aynı zamanda yenilebilir enerji teknolojilerinde yerli üretim desteklenecek ve sektörde uzman kişilerin yetiştirilmesi ve arttırılması sağlanacaktır. 09.10.2016 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmî Gazete ’de Yenilenebilir…

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı YEKA Nedir?

Dünyadaki karbon salınımının sabit dengelenmesi, küresel iklim krizinin azaltılması için elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı ve kaynak çeşitliliğinin arttırılması oldukça önemlidir. Bu amaç için uygulanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ile yenilenebilir enerji üretim santrallerinden alınan elektriğin satın alma maliyeti…