YEKA Yarışması Nedir?

YEKA Modeli ile temiz enerji üretim tesislerinden alınan elektrik enerjisi maliyetlerini düşürerek aynı zamanda yenilebilir enerji teknolojilerinde yerli üretim desteklenecek ve sektörde uzman kişilerin yetiştirilmesi ve arttırılması sağlanacaktır.

09.10.2016 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmî Gazete ’de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Yayımlanmıştır. Yönetmelik sayesinde temiz ve çevre dostu olan enerji kaynakları için yeni bir yatırım anlayışı hayata geçirilmiştir.

YEKA yarışmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı kapsamında belirlenerek Resmî Gazete ‘de ilan edilmektedir. Öncelikli olarak YEKA yarışmalarına katılacak şirketler ve kişiler hangi alana başvurmalarını belirlemeleri gerekmektedir. YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi Yarışmasını kazanmış kişilerin veya şirketlerin sözleşmeyi imzalandıktan sonra bağlantı hakkı kazandıkları bölgede olmak üzere YEKA’lar için proje sahaları önerilecektir. Bakanlıkça uygun olduğu takdirde YEKA olarak ilan edilerek kişiyi veya şirketlere tahsis edilebilecektir.

YEKA’ların bağlantı kapasitelerinin tahsis işlemleri 2 farklı biçimde yapılmaktadır. Ve tahsis yöntemine göre yarışma ilan edilmektedir. İlk tahsis yurt içinde üretim karşılığı tahsisi (YÜKT) ikinci tahsis ise yerli malı kullanım karşılığı Tahsisi (YMKT) olarak belirlenmiştir.

YEKA GES-1

YEKA-1 GES yarışmada en düşük fiyat teklifini vererek kazanan şirket (6.99$-cent / kWh) 15.09.2017 YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi İmzalanmıştır.

YEKA GES-1 Konya’nın Karapınar ilçesine kurulmuştur. Tesis ayrıca şu an Türkiye’nin en büyük Güneş Enerjisi Santrali olma özelliğine sahiptir. Kurulan Güneş Enerjisi Santrali henüz daha tam kapasite üretimine geçmemiştir. Güneş Enerjisi Santrali tam kapasite üretimine geçildiğinde kurulu güç 1.000 MWe / 1300 MWm olacaktır. Tesiste her yıl en az 2 milyar kWh elektrik üretilmesi planlanmaktadır. Kurulan güneş enerjisi santralinde Kalyon PV marka fotovoltaik paneller kullanılmıştır. YEKA GES-1 ortalama 232.572.560 kWh elektrik üretmesiyle 64.034 kişinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabilmektedir.

YEKA GES-2

YEKA GES-2 için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilana çıkmasından sonra 2018’de yapılması beklenen ihalenin yeterli talep alınmadığından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iptal edildiğini açıkladı.

YEKA RES-1

YEKA Yarışmalarında ikinci yarışma Rüzgâr Enerjisi konusunda gerçekleştirilmiştir YÜKT yöntemine göre 03.08.2017 tarihinde gerçekleştirilen YEKA RES-1 yarışmasında ihalede en düşük fiyat teklifini (3,48 ABD Doları-cent/kWh) vererek kazanan şirket ile karşılıklı olarak YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmıştır. 

YEKA RES-1 sayesinde toplam kurulu güç 1000 MWe / 1300 MWm olacaktır. 1000 MWe Toplam kurulu güç için 6 adet Rüzgâr Enerjisi Santrali işletilmesi ile her yıl en az 3,8 milyar kWh elektrik enerjisinin üretilmesi planlanmaktadır.

YEKA RES-2

YEKA Rüzgâr Enerjisi çalışmalarında üçüncü uygulama YEKA RES-2 olarak gerçekleştirilmiştir.  YMKT yöntemine göre 30.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen yarışmalarda ihaleyi kazanan şirketler ile karşılıklı olarak YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmeleri imzalanmıştır.

YEKA RES-2 olarak Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale illerinin her birinde 250 MWe gücünde ve toplam 1000 MWe / 1300 MWm gücünde Rüzgâr Enerji Santrali kurulması planlanmıştır. Yarışmalar sonunda alım fiyatları Aydın için 4.56 (Dolar cent/kWh), Muğla için 4,00 (Dolar cent/kWh), Balıkesir için 3,53 (Dolar cent/kWh), Çanakkale için 3,67(Dolar cent/kWh) olarak belirlenmiştir.

YEKA GES-3 (Mini YEKA GES)

Mini YEKA’ların resmiyette adı YEKA GES-3 kapasite tahsisi olarak geçmektedir. YEKA GES-3 1000 MWe / 1300 MWm toplam kapasitesi ile 10MWe, 15MWe ve 20 MWe parçalara bölünerek 74 ayrı ihale yapılması kararlaştırılmıştır.  Sektörde parçalar halinde ihale edildiğinden dolayı bunlara “Mini YEKA” denilmiştir. Yarışma ilanı Resmî Gazete’de yayımlanmış olması ile birlikte 132 şirket tarafından 709 adet talep gelmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.